500 00 50
 
KURUMSAL YAPI
   
 
İletişim Bilgileri
 

Amaç
MADDE 1 –

Bu yönetmeliğin amacı, Körfez Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğünün teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, çalışma usul ve esaslarını, görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında Kent kimliğini belirleyici, ilçemizin bir Tarih, Kültür, Doğa, Turizm, Spor, Sanayi ve Ticaret Kenti olarak geliştirilmesine katkıda bulunacak Vizyon Projeler ile Körfez halkının ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmasına karar verilmiş projelerin planlama, araştırma, geliştirme ve üretim aşamalarının daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak üzere hazırlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2 –

Bu yönetmelik, Körfez Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü’nün hukuki statüsünü, Personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –

Körfez Belediye Meclisi’nin 02-02-2017 tarih ve19 sayılı kararı ile kurulmuş olan Etüd Proje Müdürlüğü’ne ait bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

Devamı...

İLETİŞİM
Mimar Sinan Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi N0: 369 Körfez/Kocaeli
TELEFON
02625282302
E-POSTA
bilgi@korfez.bel.tr
Yazılım K7  l  Site Yönetimi Körfez Belediyesi Bilgi İşlem