500 00 50
 
KURUMSAL YAPI
   
 
İletişim Bilgileri
 

Amaç
MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı Bilgi İşlem Müdürlüğü teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumluluklarıyla, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamaktır.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu yönetmelik Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün; hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE–3 – (1) Bu yönetmelik, 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Devamı...

İLETİŞİM
Mimar Sinan Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi N0: 369 Körfez/Kocaeli
TELEFON
02625282302
E-POSTA
bilgi@korfez.bel.tr
Yazılım K7  l  Site Yönetimi Körfez Belediyesi Bilgi İşlem