500 00 50
 
KURUMSAL YAPI
   
Serkan YEĞNİDEMİR
Fen İşleri Müdürlüğü
 
İletişim Bilgileri
 

Amaç
MADDE 1 –

Bu yönetmeliğin amacı, Fen İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev alanını,sorumluluk ve görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntem ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –

Bu yönetmelik, Fen İşleri Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –

Bu yönetmelik, Fen İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,657 Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 4734,4735 sayılı Kamu İhale Kanununu ve yönetmeliğini, 5018 Sayılı Mali Yönetim ve Kontrol Kanununu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve yönetmeliği, 5366 sayılı Eski Eserler Kanunu ve yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuatın verdiği yetkiler ile hizmetlerini yürütmektedir.

Devamı...

İLETİŞİM
Mimar Sinan Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi N0: 369 Körfez/Kocaeli
TELEFON
02625282302
E-POSTA
bilgi@korfez.bel.tr
Yazılım K7  l  Site Yönetimi Körfez Belediyesi Bilgi İşlem