500 00 50
 
KURUMSAL YAPI
   
Mehmet GÖKKAYA
Zabıta Müdürü
 
İletişim Bilgileri
 

Amaç
MADDE 1 –

Bu yönetmeliğin amacı, Zabıta Müdürlüğünün ve bağlı amirliklerinin kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –

Bu yönetmelik, Zabıta Müdürlüğündeki personelin Körfez ilçesi sınırları içerisindeki görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –

Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanununun 51 inci maddesine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve diğer mer’i mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Devamı...

İLETİŞİM
Mimar Sinan Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi N0: 369 Körfez/Kocaeli
TELEFON
02625282302
E-POSTA
bilgi@korfez.bel.tr
Yazılım K7  l  Site Yönetimi Körfez Belediyesi Bilgi İşlem