500 00 50
 
KURUMSAL YAPI
   
Nurdan ZORLUER
Emlak İstimlak Müdürü
 
İletişim Bilgileri
 

AMAÇ
MADDE 1-

Bu yönetmeliğin amacı; Körfez Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili olarak yetki ve sorumlulukları ile çalışma görev, çalışma usul ve esaslarını tanımlamaktır.

KAPSAM
MADDE 2-

Bu Yönetmelik Körfez Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü hizmetlerinin planlanması, doğrulanması ve onaylanması hizmetlerini kapsar.

Dayanak
MADDE 3-

Görev Kapsamı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
-3194 Sayılı İmar Kanunu
-2942 Kanun ve Değişik 4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunu ile Değişik 6745 sayılı Kanun
-5393 Sayılı Belediye Kanunu
-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
-7201 Sayılı Tebligat Kanunu
-4722 Sayılı Medeni Kanun
-5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu
-2644 Sayılı Tapu Kanunu
-3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu
-Yürürlükteki diğer kanun, kararname ve yönetmelikler.

Devamı...

İLETİŞİM
Mimar Sinan Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi N0: 369 Körfez/Kocaeli
TELEFON
02625282302
E-POSTA
bilgi@korfez.bel.tr
Yazılım K7  l  Site Yönetimi Körfez Belediyesi Bilgi İşlem