Hizmet Rehberi

Evlendirme İşlemleri

 
İlgili Hizmet Başlıkları
 
Gereklilikler

KÖRFEZ BELEDİYESİ

EVLENDİRME MEMURLUĞU

Genel Bilgiler

 

• Başvuru ve evrakların teslimi hafta içi 08:30-12:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında olup çiftlerin birlikte başvuru yapmaları zorunludur.

 

 

Başvuru İçin Gerekli  Belgeler Nelerdir?

1.Nüfus cüzdanınızın Aslı ve fotokopileri

2. 3 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalı, T.M.K’nun 36. Maddesine göre kadınlarda, alın, çene ve yüz tamamen görünecek, fotokopi veya bilgisayardan çoğaltılan fotoğraflar geçersizdir.

3. Sağlık raporu (Aile Sağlık Hekiminizden alınmalı ve sağlık raporunun süresi 180 günü geçmemelidir.)

 

 

 

VEKALETNAME

 

Evlenecek çiftlerin başvuruya beraber gelememe durumunda vekalet veren evlenecek çiftlerin tam kimlik bilgilerini açıkça belirtilmesi zorunludur. Bunun için noterden vekili ve evleneceği kişinin tam kimliği ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğu açıkça belirtilen özel vekaletname olmalıdır. Evlenme yönetmenliğinin 17. Maddesine göre vekaletnamede kişilerin nüfus cüzdan fotokopileri olmalı ve bilgileri eşleşmelidir.

 

 

Yabancı Uyruklular İçin Ayrıca Gerekli Belgeler

•Bekarlık Belgesi

•Doğum Belgesi

 

 

Tasdik mecburiyeti olmayan belgeler;

•Belge, La-Haye Devletler Özel Hukuku çerçevesinde hazırlanan ve ülkemizin de taraf olduğu “Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi” gereğince apostil edilmiş ise, belgenin noter onaylı Türkçe çevirisinin yapılmış olması,

•Belgenin, Milletlerarası kişi halleri komisyonunca hazırlanarak uygulamaya konulan ve ülkemizin de taraf olduğu sözleşmeler gereğince üye ülkelerce düzenlenmiş ve düzenleyen makamın imza ve mührünü taşıması,

•Belge dış temsilciliğimizin bulunduğu ülkedeki yetkili makamlarca verilmiş ise, belgenin ve usulüne uygun çevirisinin dış temsilciliğimizle onaylanması,

Hallerinde, belgeler başkaca bir işleme tabi tutmaksızın kabul edilerek işleme alınır.

 

 

 

 

Tasdik işlemine tabi tutulacak belgeler;

 

•Belge yurt dışından alınmış ve müracaat edilen ilde belgeyi veren ülkenin temsilciliği bulunuyorsa, o ülkenin dış temsilciliğinin tasdiki ile noter onaylı Türkçe çevirisinden ve kaymakamlık hukuk işleri tarafından onaylandıktan sonra,

•Belge, müracaat edilen ildeki yabancı ülkenin dış temsilciliğine verilmiş ise, noter onaylı Türkçe çevirisi yapıldıktan ve kaymakamlık tarafından onaylandıktan sonra,

•Müracaat edilen ildeki belgeyi veren ülkenin temsilciliği bulunmaması halinde, belgenin o ülkenin Türkiye’deki bir temsilciliğinin tasdiki ile, noter onaylı Türkçe çevirisi yapılıp temsilciliğin bulunduğu kaymakamlık tarafından onaylandıktan sonra, şayet belge o ülkenin Ankara’daki temsilciliğine verilmiş ise noter onaylı Türkçe çevirisi yapıldıktan ve Dışişleri Bakanlığınca onaylandıktan sonra, kabul edilerek işleme alınır.

 

 

Diğer yabancı makamlarca verilen belgeler;

•Belge dış temsilciliğimizin bulunmadığı ve Türkiye’de dış temsilciliği olmayan ülke makamlarınca verilmiş ise akredite (ilgili ülke adına işlem yapmakla yetkili) olduğu ülke temsilciğiliğince tasdiki ile noter onaylı Türkçe çevirisinden sonra, Dışişleri Bakanlığınca onaylanması; akredite olduğu ülke temsilciliğinin bulunmaması halinde ise bakanlıkça verilecek talimata göre işlem tesis edilir.

•Fahri konsolosluklarca tanzim edilen belgelerle işlem tesis edilemez.

•Pasaport fotokopisi

 

 

 

MECLİS KARARI İLE ALINACAK NİKAH ÜCRETLERİ

 

Hafta içi mesai saatleri içerisindeki nikah törenlerinde.            445,00 TL (Aile Cüzdan Ücreti)

 

Mesai saatleri içinde Belediye Nikah Salonu dışındaki

yerlerde nikah töreni.                                                                 445,00 TL +220,00 TL = 665,00 TL

 

Mesai saatleri dışında Körfez ilçe sınırları içindeki

Yerlerde nikah töreni                                                                   445,00 TL+275,00 TL =720,00 TL

 

Mesai saatleri dışında Körfez ilçe sınırları dışındaki

Yerlerde nikâh töreni                                                                   445,00 TL+500,00 TL = 945,00 TL

 

Mesai saatleri dışındaki yabancı uyruklu bireyler

İçin nikâh töreni                                                                           445,00 TL+400,00 TL = 845,00 TL

 

Diğer il ve ilçelerden izin belgesi ile gelenler

İçin nikah töreni                                                                            445,00 TL+350,00 TL = 795,00 TL

 

 

 

Evlendirme Dairemizin Adres Telefon Numarası ve Lokasyon Bilgileri

Telefon no:               0262 5115222

Adres:                        Tütünçiftlik Kültür Merkezi

                                    Evlendirme Memurluğu

                                    Güney mahallesi

                                    Adnan Kahveci Bulvarı no:6

                                    Körfez/Kocaeli