Kalite Yönetim Sistemi

Körfez Belediyesi, değişim çalışmaları kapsamında, klasikleşen belediye yönetimi ve belediyecilik anlayışından, etkin, verimli, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışına sahip kurumsal yeniden yapılanma sürecini yaşamaktadır.

Gerek kentsel gerekse de kurumsal yeniden yapılanma sürecinde en önemli hedef; Körfez'i çağdaş yaşam kalitesi standartlarına, Körfez Belediyesi'ni de çağdaş profesyonel çalışma modeline ulaştırmaktır. Gelirlerini, vatandaşlarının yaşam kalitesini artırmak için şeffaf, etkin ve verimli bir şekilde kullanan Körfez Belediyesinin kalitesinin ve vizyonun en önemli göstergesidir.

Bu kapsamda,  etkin bir yönetim ve hizmet üretim sürecinde tüm değişkenlerin, entegre edilmiş bilgi yapısına ulaştırarak çağdaş teknolojinin sunduğu imkanları, etkin ve verimli bir şekilde yürüterek, mutlak vatandaş memnuniyetinin üst düzeye çıkartılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda hizmet süreçlerinin ISO standartlarına ulaştırılması ve ISO Kalite Yönetimi Belgesine sahip olmak için Toplam Kalite Yönetimi çalışmaları devam etmektedir.

Çağdaş belediyecilik anlayışında, hizmette kalite ve mutlak vatandaş memnuniyetinin sağlanması, önemli bir adım haline gelmiştir. Bu bağlamda Körfez Belediyesi olarak kaliteli yönetim sistemi ana hedeflerimiz;


  • Etkin ve verimli hizmet üretmek.
  • Kamusal gelirlerin, şeffaf, adil ve sorgulanabilir bir yapıda kullanmak.
  • Körfez'i çağdaş yaşam kalitesi standartlarına ulaştırmak.
  • Kolaylaştıran, zorlaştırmayan, birleştiren, katılımcı, zayıfları koruyan, yolsuzluğun ve savurganlığın olmadığı, ilkeli, dik durabilen vatandaşıyla el ele bir yönetim yapısı oluşturmak.
  • Güler yüzlü, yapıcı ve çözümü amaçlayan bir hizmet üretim yapısını oluşturmak.
  • Sosyal sorumluluğu üst düzey bir kurum oluşturmak.
  • Öğrenme ve gelişmeyi sürdürülebilir kılan bir kurum oluşturmak.
  • Hukuktan, yasalardan ve dürüstlükten ödün vermeyen herkese adil davranan bir kurum oluşturmak.