Kent Bilgi Sistemi

Körfez, Türkiye'nin en önemli sanayi ve liman şehirlerinden bir tanesidir. Gerek doğal liman özellikleri gerekse de bünyesinde faaliyet gösteren sanayi tesislerinin faaliyet kolları itibariyle Körfez diğer sanayi kentlerinden çok farklı bir yapı arz etmektedir. Dış göç ağırlıklı bir nüfus yapısı da beraberinde farklı kentleşme problemlerini bir araya getirmektedir. Geniş bir alana yayılan kentsel yerleşim, Körfez'in diğer özgünlükleri ile birleşince, bütüncül ve etkin bir yönetim ve hizmet üretimini zorunlu kılmaktadır.

Bu bağlamda gerek Körfez kentinin yaşam kalitesini çağdaş yaşam standartlarına ulaştırmak gerekse de Kalite Yönetim Sistemini etkin bir şekilde uygulamaya geçirme hedefi doğrultusunda, Kent Bilgi Sistemi ile kenti bütüncül ve entegre bir bilgi yapısında yönetmeyi gerekli kılmaktadır. Hizmet etkinliği ve verimliliği doğru ve ilişkisel bilgiye anında erişimle mümkün olur. Bu kapsamda, kentsel dinamikleri, problemleri ve gelişmeleri doğru bilgi ile yönetmek, belediyemizin profesyonel hizmet üretiminde önemli farklılıklarından biridir.

Kent Bilgi Sistemi ile

 • Körfez'in yaşam kalitesinin yükseltilmesi
 • Körfez'i sadece sanayi kenti değil çağdaş yaşam standartlarına sahip bir kent haline getirilmesi
 • Hizmet üretiminde etkinliğin ve verimliliğin artırılması
 • Tek merkezden etkin yönetimin sağlanması
 • Projelerin ve hizmetlerin kentsel mekan içerisinde adil dağılımının sağlanması
 • Kentsel gelişmenin planlı bir şekilde sağlanması
 • Keyfi ve dağınık çalışmaların önlenmesi
 • Farklı kurum ve kuruluşların yatırımları arasında eşgüdüm sağlanması
 • Hizmet maliyetlerinin düşürülmesi
 • Adres bilgi sisteminin kurulması
 • Kaçak yapılaşmanın önüne geçerek sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulmasının sağlanması
 • Mekana dayalı bilgi ile sözel bilgiler entegre edilerek, çok boyutlu yönetim ve planlama sisteminin oluşturulması hedeflenmektedir.