Kurumsal Yapı

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Amaç
Madde 1-(1)Bu Yönetmeliğin amacı; Körfez Belediye Başkanlığı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün görev ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2-(1)Bu Yönetmelik, Körfez Belediye Başkanlığı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün çalışmalarını kapsar.

Dayanak
Madde 3-(1)Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15.maddesinin (b) bendi ve 18. maddesinin (m) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Devamı...