Kurumsal Yapı

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Amaç
Madde 1-

(1)Bu yönetmeliğin amacı; Körfez Belediye Başkanlığı, İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün görev ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2-

(1)Bu yönetmelik, Körfez Belediye Başkanlığı, İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün çalışmalarını kapsar.

Dayanak
Madde 3-

(1)Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15.maddesinin (b) bendi ve 18.maddesinin (m) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Devamı...