Kurumsal Yapı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Amaç
Madde 1-

(1)Bu Yönetmeliğin amacı; Körfez Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2-

(1)Bu Yönetmelik, Körfez Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün çalışmalarını kapsar.

Dayanak
Madde 3-

(1)Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15.maddesinin (b) bendi ve 18. maddesinin (m) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Devamı...