Kurumsal Yapı

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Amaç
Madde 1 –(1)Bu Yönetmeliğin amacı; Körfez Başkanlığı, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün görev ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2 –(1)
Bu Yönetmelik, Körfez Belediye Başkanlığı, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışmalarını kapsar.

Dayanak
Madde 3 –(1)
Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15.maddesinin (b) bendi ve 18.maddesinin (m) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Devamı...