Kurumsal Yapı

Ruhsat Denetim Müdürlüğü

Amaç
Madde 1 –(1)Bu Yönetmeliğin amacı; Körfez Belediye Başkanlığı, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün görev ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2 –(1)Bu yönetmelik, Körfez Belediye Başkanlığı, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün çalışmalarını kapsar.

Dayanak
Madde 3 –(1) Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15.maddesinin (b) bendi ve 18. maddesinin (m) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Devamı...