Kurumsal Yapı

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Amaç
Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Körfez Belediye Başkanlığı, Temizlik İşleri Müdürlüğünün görev ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2-(1) Bu Yönetmelik, Körfez Belediye Başkanlığı, Temizlik İşleri Müdürlüğünün çalışmalarını kapsar.

Dayanak
Madde 3-(1) Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15.maddesinin (b) bendi ve 18.maddesinin (m) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Devamı...